CONTACT

Eerste gesprek met jurist?

Voordat je definitief met de jurist in zee gaat, is het nuttig om een oriëntatiegesprek aan te gaan. Hieronder vind je een aantal belangrijke punten die in dit eerste gesprek nader gepeild kunnen worden. 

Klik met jurist
De eerste ontmoeting is een mooie gelegenheid om te peilen of het klikt met de jurist. Je zult de jurist immers vaker gaan spreken. Als er persoonlijke details aan bod komen moet de jurist als een vertrouwenspersoon kunnen fungeren. Heb je er geen goed gevoel bij? Ga dan na wat de oorzaak is en leg je bevindingen voor aan de jurist. Als het juiste gevoel niet aanwezig is en het contact de zaak dwarszit, dan is het verstandig om op zoek te gaan naar een andere jurist. 
 
Specialisme van jurist
Natuurlijk heb je vooraf al het specialisme van de jurist gecheckt. Maar toch kan het niet kwaad om dit in een face-to-facegesprek nader te peilen, al dan niet gewapend met kennis die je zelf al hebt opgedaan. Het recht kent vele rechtsgebieden met verschillende zijvertakkingen en daarom kan een gespecialiseerde jurist je meestal het beste bijstaan. 
 
Expertise van jurist
Vraag de jurist in het eerste gesprek naar referenties en ervaringen met jouw type zaak. Check ook deze referenties. De referenties kun je ook weer combineren met online bronnen zoals het LinkedIn account van de desbetreffende jurist. En altijd nuttig bij twijfel: zorg voor 'vergelijkingsmateriaal'.

Inschatting van de zaak
Vraag de jurist naar een prognose voor de zaak. Meestal zal een jurist een goede inschatting kunnen geven over de kans van slagen. Voor meer gecompliceerde zaken is dit minder makkelijk. Vraag bij dit soort zaken hoe de jurist je tussentijds op de hoogte zal houden. Natuurlijk moet het beoogde resultaat ook worden afgewogen tegen de juridische kosten. Juristen zullen hier in de regel heel eerlijk over zijn.
 
Kostenindicatie
Vraag de jurist altijd om een kostenindicatie. De jurist zal niet altijd het achterste van zijn tong laten zien, want zijn verdienmodel is nu eenmaal gebaseerd op uren en soms is een urenschatting complex. Maar een goede jurist moet op basis van zijn expertise, tarief en ervaring minimaal een realistische kostenschatting kunnen geven. Vraag ook naar additionele kosten. 
 
Communicatie van de zaak
Ook belangrijk om te vragen in het eerste gesprek: hoe wordt de zaak tussentijds gecommuniceerd? Worden de uren periodiek teruggekoppeld of kunnen deze online gevolgd worden? Is er overleg op kantoor? Sommige zaken kunnen maanden duren. Dat kan als een eeuwigheid voelen, want je wilt immers het juridische probleem snel en economisch oplossen.