CONTACT

Arbeidsjuristen zijn druk met het nieuwe ontslagrecht

Bij dreigend ontslag geldt sinds 1 juli 2015 het nieuwe ontslagrecht. Juristen hebben er hun handen vol aan. 

Het nieuwe ontslagrecht
Het nieuwe ontslagrecht heeft als doel om ontslag eenvoudiger en goedkoper te maken. In de oude situatie kon een werknemer met een topfunctie aanspraak maken op een ontslagvergoeding die wel kon oplopen tot vier of vijf ton. Na 1 juli zijn die vergoedingen aan een maximum gebonden. De zogenaamde transitievergoeding bedraagt dan maximaal 75.000 euro.
 
Goed dossier
Een goed dossier is onder het nieuwe ontslagrecht essentieel. Om iemand te ontslaan moet de rechter kunnen zien wat de werkgever gedaan heeft zodat een werknemer zich kan verbeteren. Omdat een goed dossier vaak ontbrak, zijn er werkgevers die voor 1 juli 2015 werknemers ontsloegen. Maar ook het omgekeerde kwam voor: werkgevers die gewacht hebben met het ontslaan van werknemers omdat ze na 1 juli goedkoper uit waren.
 
Overgangsregeling voor oudere werknemer
Voor oudere werknemers geldt een overgangsregeling aangezien deze groep vaak moeilijker een baan vindt dan jongere werknemers. Vijftigplussers die minimaal tien jaar bij een werkgever in dienst zijn krijgen een extra vergoeding. Dit is 1 maand over de dienstjaren die zij na hun 50e in dienst zijn. 


 Bekijk oudere artikelen in het nieuwsarchief ..