CONTACT

Burgers mijden rechter door verhoogde kosten

De door het kabinet geplande verhoging van de kosten om te procederen (de zogeheten griffierechten) zullen aanzienlijk meer mensen bij de rechter weghouden dan nu al het geval is. Dat blijkt uit een steekproef die door Synovate is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Orde van Advocaten. Verwacht wordt dat door de verhoging 34 procent van de Nederlanders de gang naar de rechter niet meer zal maken.  

Uit het onderzoek bleek verder dat 19 procent de huidige kosten al te hoog vindt. Door de verhoging van de griffierechten komt daar nog eens 15 procent bij. Het onderzoek bevestigt de vrees van de orde en een reeks andere organisaties die te hoop lopen tegen de kabinetsplannen.
 
Bijna alle ondervraagden (94 procent) waren van mening dat de rechtspraak voor iedereen toegankelijk moet zijn en niet alleen voor mensen die het kunnen betalen. 39 procent vond dat in Nederland sprake is van klassenjustitie, omdat alleen de rijken hun recht kunnen halen; 28 procent was het daar niet mee eens. Met de rechtspraak wordt een maatschappelijk belang gediend, vond 91 procent. 70 procent zag in dat een bepaalde financiële drempel noodzakelijk is, om te voorkomen dat burgers te kleine zaken aan de rechter voorleggen. 
 
Tegelijkertijd bleek dat burgers zich ook door de kosten laten afschrikken in zaken die zij belangrijk vonden, zoals zaken over letselschade na een verkeersongeval of een omgangsregeling voor de kinderen na een echtscheiding. Het percentage dat aangaf in deze gevallen niet meer naar de rechter te zullen stappen, lag nog hoger dan de eerdergenoemde 15 procent. 
 
Auteur: Juristen Kiezen
Bron: telegraaf.nlBekijk oudere artikelen in het nieuwsarchief ..