CONTACT

Contact beŽindigd door zwangerschap via een WhatsApp-bericht

Een vrouw met een tijdelijk contract kreeg een WhatsApp-bericht van haar leidinggevende met als mededeling dat haar contract niet zou worden verlengd. In het bericht werd de zwangerschap als reden genoemd met als toevoeging 'don't shoot the messenger'. 

Vier dagen later ontvangt ze een officiële brief die de link tussen de zwangerschap en de contractbeëindiging ontkent. Verder stelt de werkgever dat de persoon die het WhatsApp-bericht verstuurde niet de bevoegdheid had om namens het bedrijf op te treden. De vrouw stapt vervolgens naar de kantonrechter wegens 'ernstig verwijtbaar handelen' op grond van het verbod onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen. De werkgever herhaalt voor de rechter dat de beëindiging van het dienstverband een bedrijfseconomische reden had en niets te doen had met de zwangerschap. Ook stelt de werkgever dat het app-bericht geen officiële mededeling was van het bedrijf.
 
De kantonrechter oordeelt dat de vrouw het app-bericht wel degelijk kon beschouwen als bericht van de werkgever en dat de inhoud 'eenvoudigweg een discriminatoir karakter' heeft. Ook bij andere redenen voor het beëindigen van het contract, dient geconcludeerd te worden dat dit besluit 'in ieder geval ook is gelegen in de zwangerschap'. Omdat de vrouw niet kan aantonen dat haar werkgever de intentie had om het contract te verlengen en omdat zij hierdoor niet kan aantonen inkomsten mis te lopen nu het contract niet is verlengd, stelde de rechter de billijke vergoeding op 3.000 euro.

Auteur: Juristen Kiezen
Bron: NRC

 
Bekijk oudere artikelen in het nieuwsarchief ..