CONTACT

Incasso aan banden gelegd door nieuwe wet

Wanneer iemand niet - of niet op tijd - voldoet aan een betalingsverplichting, kan een schuldeiser de hulp inroepen van een incassobureau of een deurwaarder. Vanzelfsprekend kleven daar kosten aan voor de debiteur, maar die kosten zijn vaak onredelijk hoog, zo vindt de Tweede Kamer. Vooral consumenten en kleine bedrijven lopen daar tegenaan en daarom worden deze partijen per 1 juli 2012 beschermd door een recent aangenomen wetsvoorstel.

De vergoeding van incassokosten kan nu nog zo hoog oplopen als crediteuren in principe zelf wilden: daar waren tot voor kort geen wettelijke voorschriften voor. Nog dit jaar worden de incassokosten echter aan banden gelegd: de vergoeding ervan bestaat  vanaf juli uit een percentage van het verschuldigde bedrag. Daarbij geldt: voor de eerste € 2500 is dat 15 %, voor de volgende € 2500 10 % en zo zakt het percentage steeds verder. Verder is er een minimumbedrag van € 40 en een maximum bedrag van € 6775, -  vastgesteld.

Toch kan nog altijd van deze bedragen afgeweken worden: indien een hogere vergoeding in de algemene voorwaarden is opgenomen en de schuldenaar heeft deze op juiste wijze ontvangen, mag de schuldeiser afwijken van de norm die vanaf 1 juli zal gelden. In alle andere gevallen is straks de wettelijke regeling van kracht.

Auteur: Juristen Kiezen
Bekijk oudere artikelen in het nieuwsarchief ..