CONTACT

Toezicht op advocatuur aangescherpt

Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft een wetsvoorstel met betrekking tot aanscherping van het toezicht op de advocatuur, voor advies naar verschillende instanties gestuurd. Volgens Teeven zijn de aanpassingen nodig omdat het toezicht nu niet voldoet aan “de eisen van de tijd”. Het nieuwe college zal bestaan uit drie leden; deze mogen zelf geen advocaat zijn en ze worden ook niet gekozen door advocaten.
 
Advocaten hebben verschillende privileges, zoals het mogen procederen. Het college zal nagaan of van deze privileges geen misbruik gemaakt wordt. Ook wordt gecontroleerd of voorschriften nauwkeurig worden nageleefd en of er geen witwaspraktijken plaatsvinden. 
 
”Noch het Bureau Financieel Toezicht (BFT), noch enig andere externe toezichthouder zal een rol spelen bij dit toezicht op advocaten”, aldus Teeven.
 
Auteur: Juristen Kiezen
Bron: telegraaf.nl Bekijk oudere artikelen in het nieuwsarchief ..