CONTACT

Groen Caubo Montessori Advocaten

Regio: Almere
Rechtsgebieden: Arbeidsrecht, Intellectueel eigendom , Bestuursrecht, Faillissementsrecht, Huurrecht, Incassorecht, Ondernemingsrecht

Onze dienstverlening omvat het complete traject van advies en onderhandeling tot en met optreden 'in rechte'. Daarbij kunt u er op rekenen dat wij alles doen om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Resultaat is waar het om gaat, op een zo efficiënt mogelijke manier. Overigens houdt dit niet in dat wij altijd adviseren om 'naar de rechter te stappen'. Wat dat betreft maken wij, samen met u, eerst een reële kansinschatting. Vaak is een zaak trouwens ook anders op te lossen. Wat u dan veel geld en ergernis kan besparen. 

Eén vertrouwenspersoon
Uw zaak is in handen van een en dezelfde advocaat, die zich opstelt als uw vertrouwenspersoon. En die ook als eindverantwoordelijke en 'regisseur' blijft optreden als voor uw zaak externe specialisten moeten worden ingeschakeld zoals een notaris, fiscalist, accountant, actuaris of deurwaarder.
 
Transparante honorering
Ook wat betreft onze kosten staat duidelijkheid voorop. Wij werken met een vast uurtarief, dat varieert naar de mate van ervaring van de betrokken advocaat. Momenteel ligt het uurtarief tussen 170,- euro en 210,- euro, exclusief BTW en (5%) kantoorkosten. Onze werkzaamheden worden nauwkeurig bijgehouden, op basis van eenheden van 5 minuten. Ook is het onder omstandigheden mogelijk een prijsafspraak te maken voor een bepaalde zaak. Bij de meeste zaken is het mogelijk om van te voren een kosteninschatting te geven. Voor een kennismakingsgesprek van ca. een half uur worden u geen kosten in rekening gebracht.
Adres: Randstad 22-143
1316 BW Almere
Uurprijs: € 175 - € 200
Aantal Juristen: 8
Telefoon: 036-5486110
Website: www.gcmadvocaten.nl
E-mail: info@gcmadvocaten