CONTACT


Het arbeidsrecht is een rechtsgebied waar bijna iedereen mee te maken krijgt. Mag een werkgever mij laten overwerken? Wat doen als je taken moet verrichten die niet onder de functieomschrijving vallen..

» Arbeidsrecht juristen en meer informatie


Belastingrecht heeft de afgelopen decennia een enorme vlucht genomen. Wijzigingen van belastingwetten volgen elkaar in hoog tempo op. Het is dan ook haast onmogelijk om op hoogte te blijven van alle r..

» Belastingrecht juristen en meer informatie


Met bestuursrecht hebben we bijna elke dag, bewust of onbewust, te maken. Het kan gaan om conflicten over aanbesteding, erfpacht, vergunningen, milieuvervuiling en andere zeer uiteenlopende zaken. Je ..

» Bestuursrecht juristen en meer informatie


Stel dat je je woning wilt laten verbouwen , kan dat zo maar? Niet zomaar, want daar zitten wel wat haken en ogen aan. Zo dien je rekening te houden met bestemmingsplannen, het aannemingsrecht en het ..

» Bouwrecht juristen en meer informatie


Juristen die zich met faillissementen beziggehouden, weten van de hoed en de rand en kunnen met die voorkennis de juiste route voor je uitstippelen. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat je als bestuur..

» Faillissementsrecht juristen en meer informatie


Echtscheidingen, samenlevingscontracten, alimentatie en testamenten, ze vallen allemaal onder het familierecht. Eén op de drie huwelijken in Nederland eindigt met een echtscheiding: pijnli..

» Familierecht juristen en meer informatie


Veel mensen hebben er wel eens over nagedacht: wat als er een ongeluk gebeurt en ik word kunstmatig in leven gehouden? Zou ik dan verder willen leven? Heb ik recht op euthanasie? En wie bepaalt dit vo..

» Gezondheidsrecht juristen en meer informatie


Wat is een verhuurder een huurder verplicht? Welk gedeelte van het onderhoud komt voor de rekening van de huurder? Wat kan een huurder ondernemen als de huurprijs drastisch stijgt? Wanneer kan een huu..

» Huurrecht juristen en meer informatie


ICT recht omvat de rechtsgebieden waarmee technologiebedrijven te maken krijgen, zoals intellectueel eigendomsrecht, software- en internetrecht. Omdat ICT een technisch complex gebied is, kan er sprak..

» ICT Recht juristen en meer informatie


Vrijwel iedere ondernemer krijgt er mee te maken: debiteuren die niet of niet tijdig betalen. En misschien heb je zelf wel een keer een rekening over het hoofd hebt gezien. In beide gevallen is het pr..

» Incassorecht juristen en meer informatie


Wat is patent of octrooi? Hoe kan ik octrooi aanvragen en wat kan ik doen als iemand daar inbreuk op maakt? Hoe lang blijft auteursrecht geldig? Bij dit soort complexe vragen doe je er verstandig aan ..

» Intellectueel eigendom juristen en meer informatie


Steeds meer ondernemers en particulieren krijgen te maken met de juridische kant van het internet. Aan welke voorwaarden moet een webwinkel voldoen? Hoe zit het met mijn privacy op het internet. Welke..

» Internetrecht juristen en meer informatie


Juridisch advies kan alle rechtsgebieden raken. Vind hieronder vakkundige juristen voor juridisch advies. ..

» Juridisch Advies juristen en meer informatie


Wil je de echtscheiding zorgvuldig afhandelen zonder voortdurend te ruziën? Een conflict met je zakenpartner? Meningsverschillen over de verdeling van de erfenis? Of heb je trammelant met de bure..

» Mediation juristen en meer informatie


Wil je een bedrijf oprichten of probeer je juist onder een faillissement uit te komen? Vind je het opstellen, beëindigen of beoordelen van contracten maar lastig? Is het de hoogste tijd om je alg..

» Ondernemingsrecht juristen en meer informatie


Veel mensen onderschatten welke belangen er op het spel staan bij pensioenen. Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik minder ga werken? Wat doen met het pensioengat dat ontstaat als je van baan w..

» Pensioenrecht juristen en meer informatie


Een juridisch conflict kan iedereen overkomen. Als u hoge juridische kosten wilt voorkomen, sluit dan een rechtsbijstandverzekering af zodat u verzekerd bent van juridische hulp. Hieronder vindt u erv..

» Rechtsbijstand juristen en meer informatie


Als u je een geschil hebt met het UWV of de Sociale Diensten kan het raadzaam zijn een jurist in te schakelen. Nederland kent namelijk een heel uitgebreid stelsel aan regelgeving op het terrein v..

» Sociaal Zekerheidsrecht juristen en meer informatie


In Nederland zijn een aantal verzekeringen verplicht. Voorbeelden hiervan zijn een basiszorgverzekering of een WA-autoverzekering. Tegelijkertijd hebben verzekeraars en verzekerden ook onderling verpl..

» Verzekeringsrecht juristen en meer informatie