CONTACT

Jurist Intellectueel eigendom

Wat is patent of octrooi? Hoe kan ik octrooi aanvragen en wat kan ik doen als iemand daar inbreuk op maakt? Hoe lang blijft auteursrecht geldig? Bij dit soort complexe vragen doe je er verstandig aan om contact te zoeken met juristen gespecialiseerd in intellectueel eigendom.


Alle juristen gespecialiseerd in Intellectueel eigendom