CONTACT

Jurist Sociaal Zekerheidsrecht

Als u je een geschil hebt met het UWV of de Sociale Diensten kan het raadzaam zijn een jurist in te schakelen. Nederland kent namelijk een heel uitgebreid stelsel aan regelgeving op het terrein van de sociale zekerheid, die bovendien voortdurend in beweging is. Denk dan het wel of niet toekennen van een uitkering bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Maar ook de werkgever krijgt steeds meer te maken met het Sociaal Zekerheidsrecht. Zo zijn werkgevers met de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter verantwoordelijk geworden voor de re-integratie en ziekteverzuimbegeleiding van zieke werknemers. Neem voor bovenstaande kwesties contact op met een van onderstaande juristen.