CONTACT

Jurist Verzekeringsrecht

In Nederland zijn een aantal verzekeringen verplicht. Voorbeelden hiervan zijn een basiszorgverzekering of een WA-autoverzekering. Tegelijkertijd hebben verzekeraars en verzekerden ook onderling verplichtingen na te leven en niet zelden is er een verschil van mening tussen deze partijen. Denk dan aan het wel of niet uitkeren van een verzekeringsuitkering. Voor dit soort zaken kun je contact zoeken met onderstaande verzekeringsrechtjuristen.