×

Wilt u zich ook aanmelden voor onze website?

Aanmelden

Wilt u contact opnemen met ons?

Contact

kenniscentrum-item

Juristen Kiezen

Vind de juiste jurist of advocaat

Begrippenlijst juristen

Advocaat
Een advocaat is een jurist die rechtshulp verleent. Een advocaat heeft een universitaire rechtenstudie afgerond en dient be√ędigd te zijn in de rechtbank. Daarna volgt een stagetraject van drie jaar waarin de Beroepsopleiding Advocaten gevolgd moet worden. 

Advocatenwet
Geeft regels over advocaten en bepaalt de kernwaarden van een advocaat. Op basis van de Advocatenwet kent de advocaat een geheimhoudingsplicht.

Civiele procedure
Een rechtszaak tussen een burger en een bedrijf of tussen twee burgers. 

Conclusie van antwoord
Het eerste verweer van de gedaagde tegen wat de eiser stelt in de dagvaarding in een civiele procedure. 

Conservatoir beslag
Goederen van debiteur worden vastgehouden totdat er een definitief vonnis is.

Dagvaarding 
In de dagvaarding staat de vordering die de eisende partij op zijn wederpartij meent te hebben.

Deken 
Het hoofd van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Executoriaal beslag
Met een vonnis van de rechtbank kan beslag gelegd worden op de bankrekening of goederen van de debiteur. 

Griffierechten
Kosten die betaald moeten worden aan een rechtbank bij de start van de procedure.

Jurist
Iemand die rechten heeft gestuurd en binnen de juridische sector werkzaam is. Voorbeelden zijn een advocaat en rechter.

Hof van discipline
Behandelt klachtzaken over advocaten in hoger beroep die eerder in een Raad van Discipline zijn behandeld.

Kantonzaken
Bij kantonzaken die voor een kantonrechter dienen is geen advocaat verplicht. Voorbeelden zijn huurzaken, arbeidszaken en boetes. 

Landsadvocaat
Adviseert het rijk of treedt op als het rijk. 

Legitieme portie
Een geldelijke vordering op de nalatenschap. Volgens de wet heeft een onterfd kind recht op een legitieme portie.

Nederlandse Orde van Advocaten
De NOvA is de beroepsorganisatie van advocaten. Iedere advocaten maakt er deel vanuit. De ledenlijst van de NOvA wordt vaak tableau genoemd. 

Raad van Discipline
Behandelt klachtzaken over advocaten in eerste aanleg.

Tableau
Een lijst van advocaten die in Nederland hun beroep mogen uitoefenen beheerd door Orde van Advocaten. Bij wangedrag kan een advocaat verwijderd worden.

Verbetertraject
Bij disfunctioneren kan de werkgever de werknemer een verbetertraject geven. Het traject duurt 3-6 maanden en is vaak de laatste mogelijkheid voor de werknemer of verbeteringen aan te tonen. Een verbetertraject is vaak vereist om ontslag mogelijk te maken.

Verzoekschrift
Een brief waarmee de rechter gevraagd wordt iets te beslissen.