×

Wilt u zich ook aanmelden voor onze website?

Aanmelden

Wilt u contact opnemen met ons?

Contact

kenniscentrum-item

Juristen Kiezen

Vind de juiste jurist of advocaat

Wat is ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet wordt de arbeidsovereenkomst per direct beëindigd. Er is geen sprake van een opzegtermijn en er is geen toestemming nodig van de kantonrechter. Een werknemer kan alleen op staande voet ontslagen worden als er een dringende reden is.

Dringende redenen

Wanneer een werkgever iemand op staande voet ontslaat, dan moet dit op het moment dat de dringende reden duidelijk is. Wanneer het ontslag wordt meegedeeld, moet de reden erbij verteld worden. In de volgende gevallen is ontslag op staande voet mogelijk:
  • Diefstal;
  • Grove belediging;
  • Fraude;
  • Mishandeling;
  • Werkweigering.

Dringende reden voor ontslag onderzoeken

Als het (nog) niet zeker is of er sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet, dan mag hier onderzoek naar gedaan worden. Bijvoorbeeld als het niet zeker is of iemand schuldig is aan diefstal en dit nog uitgezocht dient te worden. Dit onderzoek moet dan wel met spoed gedaan worden. Tijdens het onderzoek kan de werknemer verboden worden om te werken door hem op non-actief te stellen.

Als de werknemer het niet eens is met ontslag op staande voet kan hij het ontslag aanvechten bij de kantonrechter. Als het ontslag op staande voet volgens de kantonrechter rechtsgeldig is, heeft de werknemer waarschijnlijk geen recht op een WW-uitkering.

Wat is er nog meer van belang bij ontslag op staande voet 


  • Bevestig het ontslag op staande voet schriftelijk per aangetekende post;
  • Als de dringende reden voor ontslag op staande voet opzet of schuld was, kan de werkgever om een schadevergoeding vragen. Deze vergoeding is maximaal het loon dat betaald had moeten worden als er rekening gehouden was met een opzegtermijn;
  • De werkgever kan voor de zekerheid ontslag bij de kantonrechter aanvragen. Bijvoorbeeld vanwege verwijtbaar handelen of nalatigheid door de werknemer. Er kan ook sprake zijn van een verstoorde arbeidsrelatie;
  • De werknemer kan zelf ook naar de kantonrechter gaan en hem vragen om het ontslag op staande voet ongedaan te maken. De rechter kan dan besluiten dat er geen dringende reden voor ontslag geldt en dat het loon van de werknemer doorbetaald moet worden. Om een procedure te voorkomen kan in overleg met de werknemer besloten worden om het ontslag op staande voet om te zetten naar een ontslag met wederzijds goedvinden. Dat heeft voordelen voor beide partijen: De werkgever heeft op korte termijn zekerheid, zonder verdere procedures;
  • De werknemer heeft misschien toch recht op een WW-uitkering. Dat heeft hij vaak niet bij ontslag op staande voet.


Werknemer vecht ontslag op staande voet aan

Als de werknemer het niet eens is met het ontslag, dan kan hij dat binnen twee maanden schriftelijk laten weten en vragen om doorbetaling van zijn loon. Hij moet zich wel beschikbaar stellen voor werk. Besluit de werkgever na de reactie van de werknemer om het ontslag door te zetten, dan kan de werknemer de kantonrechter vragen om het ontslag ongedaan te maken. Of hij kan de rechter om een vergoeding vragen. Dit heet de billijke vergoeding. 

Als je twijfelt aan het toepassen van ontslag op staande voet, neem dan eerst contact op met een ter zake kundige jurist of advocaat.