×

Wilt u zich ook aanmelden voor onze website?

Aanmelden

Wilt u contact opnemen met ons?

Contact

kenniscentrum-item

Juristen Kiezen

Vind de juiste jurist of advocaat

Het verschil tussen een jurist en advocaat?

Elke advocaat is een jurist, maar niet iedere jurist is een advocaat. Dat is direct het antwoord op de vraag. Toch behoeft het antwoord een nadere toelichting. Het is bijvoorbeeld relevant om te weten voor welke zaken er keuzevrijheid bestaat. En wanneer ben je beter af: met een jurist of een advocaat? Dat soort vragen komen in dit artikel aan bod. Als nadere toelichting: onder het begrip 'jurist' verstaan we hieronder afgestudeerde juristen die geen advocaat zijn.

Bevoegdheden

Een jurist is bevoegd om je bij de kantonrechter en bestuursrechter bij te staan en te verdedigen. Het gaat om verscheidene juridische zaken waaronder arbeidszaken, bestuurszaken, sociale zaken, huurzaken en fiscale zaken. Maar ook voor minder voor de hand liggende rechtsgebieden als vreemdelingenzaken of strafrechtelijke zaken kan een jurist ingeschakeld worden. Voor zaken die bij de rechtbank moeten komen, is een advocaat verplicht. Het gaat dan om vorderingen boven de 25.000 euro, faillissementen en familierechtzaken.

Opleiding

Een jurist is iemand die de academische studie rechtsgeleerdheid heeft afgerond. Om advocaat te kunnen worden, moet de afgestudeerde een vervolgtraject ingaan. Hiertoe behoort de Beroepsopleiding Advocaten die de advocaat-stagiair moet volgen. Als het gehele traject succesvol is doorlopen, inclusief de begeleiding van een patroon, mag een advocaat zich zelfstandig vestigen.

Verplichtingen

Voor juristen gelden geen specifieke beroepseisen, voor advocaten wel. Het beroep van de advocaat is geregeld in de Advocatenwet. De advocaat is verplicht lid van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA). Deze organisatie stelt nadere eisen aan de beroepsuitoefening: zo behoort de administratie aan bepaalde voorwaarden te voldoen; dient er een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te zijn afgesloten en zijn er tuchtregels van toepassing op het gedrag van de advocaat. Bovendien rusten op de advocaat opleidingsverplichtingen in het kader van de permanente opleiding. Indien het beroep niet passend wordt uitgeoefend, kan een advocaat in het uiterste geval van het tableau worden geschrapt en mag zich dan niet meer als advocaat profileren.

Wat is nu beter: een jurist of advocaat?

Dat is natuurlijk een onmogelijke vraag. Vanuit kostenoogpunt kan in ieder geval gesteld worden dat een jurist (in de regel) voordeliger is dan een advocaat. Wel moet opgemerkt worden dat advocaten (vooral de kleinere kantoren) hun diensten tegen lagere tarieven aanbieden dan een aantal jaren terug. De kwaliteitsvraag is het lastigst te beantwoorden. Voorstanders van advocaten zouden kunnen opmerken dat de kwaliteit van een advocaat hoger is vanwege uitgebreidere scholing en verplichtingen. Toch kun je moeilijk beweren dat er een rechtstreeks verband is tussen de zwaardere eisen en de kwaliteit die geleverd wordt. Voorstanders van juristen op hun beurt kunnen stellen dat een jurist ook academisch geschoold is en daarnaast vaker gespecialiseerd is dan een advocaat.