×

Wilt u zich ook aanmelden voor onze website?

Aanmelden

Wilt u contact opnemen met ons?

Contact

kenniscentrum-item

Juristen Kiezen

Vind de juiste jurist of advocaat

Het verschil tussen een jurist en advocaat?

Elke advocaat is een jurist, maar niet iedere jurist is een advocaat. Dat is direct het antwoord op de vraag. Maar waarom is dit relevant om te weten? Voor wie juridische ondersteuning zoekt, is het in de eerste plaats relevant om te weten welke soort jurist benodigd is. Daarnaast kan het onderscheid relevant zijn voor de juridische kosten en daarmee het budget dat je voor ogen hebt. 

Bevoegdheden

Een jurist is bevoegd om je bij de kantonrechter en bestuursrechter bij te staan en te verdedigen. Het gaat om verscheidene juridische zaken waaronder arbeidszaken, bestuurszaken, sociale zaken, huurzaken en fiscale zaken. Maar ook voor minder voor de hand liggende rechtsgebieden als vreemdelingenzaken of strafrechtelijke zaken kan een jurist ingeschakeld worden. Voor zaken die bij de rechtbank moeten komen, is een advocaat verplicht. Het gaat dan om vorderingen boven de 25.000 euro, faillissementen en familierechtzaken.


Opleiding

Een jurist is iemand die de academische studie rechtsgeleerdheid heeft afgerond. Dat betekent in Nederland een drie jaar lange bachelor en een √©√©njarige master. Om advocaat te kunnen worden, moet de afgestudeerde als advocaat-stagiaire en vervolgtraject ingaan: een twee jaar lange beroepsopleiding advocaten (BA). Als het gehele traject succesvol is doorlopen, inclusief de begeleiding van een patroon, mag een advocaat zich zelfstandig vestigen. 


Verplichtingen

Voor juristen gelden geen specifieke beroepseisen, voor advocaten wel. Het beroep van de advocaat is geregeld in de Advocatenwet. De advocaat is verplicht lid van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA). Deze organisatie stelt nadere eisen aan de beroepsuitoefening: zo behoort de administratie aan bepaalde voorwaarden te voldoen; dient er een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te zijn afgesloten en zijn er tuchtregels van toepassing op het gedrag van de advocaat. Bovendien rusten op de advocaat opleidingsverplichtingen in het kader van de permanente opleiding. Indien het beroep niet passend wordt uitgeoefend, kan een advocaat in het uiterste geval van het tableau worden geschrapt.