×

Wilt u zich ook aanmelden voor onze website?

Aanmelden

Wilt u contact opnemen met ons?

Contact

kenniscentrum-item

Juristen Kiezen

Vind de juiste jurist of advocaat

Wat is een jurist?

Met de term 'jurist' wordt vaak iemand bedoeld die is afgestudeerd in de rechtsgeleerdheid. Onder dit brede begrip kunnen verschillende soorten juristen geschaard worden. Dit onderscheid is bijvoorbeeld relevant omdat er keuzevrijheid bestaat voor een groot aantal juridische zaken. Hieronder volgt een korte introductie op de advocaat, juridisch adviseur, notaris en gerechtsdeurwaarder.

Advocaat

Een advocaat is iemand die de opleiding Nederlands recht heeft voltooid en daarnaast nog aan andere verplichtingen heeft voldaan om zich advocaat te mogen worden. Een advocaat geeft juridische bijstand en treedt op als vertegenwoordiger van een partij in juridische aangelegenheden. Een advocaat mag pleiten voor alle gerechten van het Rijk. Een advocaat is verplicht bij civiele procedures bij de rechtbank, het gerechtshof of de Hoge Raad. Nederland telt inmiddels al ruim 17.000 advocaten.

Juridisch adviseur

Een juridisch adviseur (vaak jurist genoemd) is iemand die juridische diensten verleent aan bedrijven en particulieren. De juridisch adviseur is de laatste jaren sterk in opkomst. Dit houdt verband met verschillende factoren. Juridische adviseurs hanteren vaak lagere tarieven dan advocaten. Daarnaast hebben ze zich gespecialiseerd in bepaalde rechtsgebieden waardoor ze toegevoegde waarde kunnen leveren. Maar ook de regelgeving speelt een sterke rol bij de opkomst van deze juristen. Sinds 1 juli 2011 is namelijk voor minder zaken een advocaat verplicht.

Notaris en gerechtsdeurwaarder

Andere juristen waar je juridische diensten kunt afnemen zijn de notaris en de gerechtsdeurwaarder. De notaris is nodig als bepaalde zaken officieel vastgelegd moeten worden. De notaris is vaak specialist op de gebieden personen- en familierecht, ondernemingsrecht en rechtspersonenrecht. Tot de werkzaamheden behoren het opmaken van een testamenten, hypotheekakten en echtscheidingsakten. Maar ook het leiden van een openbare veiling kan hiertoe behoren. Een gerechtsdeurwaarder, ook een jurist, kan juridisch advies bieden bij openstaande rekeningen of geldvorderingen. Daarnaast is de gerechtsdeurwaarder gerechtigd om beslag te leggen op de bezittingen van de schuldenaar.