×

Wilt u zich ook aanmelden voor onze website?

Aanmelden

Wilt u contact opnemen met ons?

Contact

kenniscentrum-item

Juristen Kiezen

Vind de juiste jurist of advocaat

Met welke zaken kan ik terecht bij een jurist?

Voor een aantal zaken is een advocaat niet verplicht. Hieronder volgt een opsomming van zaken waarvoor een jurist kan worden ingeschakeld. 

Zaken waarvoor een advocaat niet benodigd is


• Arbeidszaken (ontslag, pensioen, verlof, loon, werkgeversaansprakelijkheid, etc.)

• Consumentenzaken tot en met 25.000 euro (koopcontract, ondeugdelijk product, etc.)

• Geldvorderingen tot 25.000 euro (geldlening, etc.)

• Huurzaken (ontruiming, huurverhoging, gebreken, schade, etc.)

• Pachtzaken (teeltpacht, reguliere pacht, etc.)

• Huurkoopzaken (aandelenleasezaken, etc.) 

• Letselschadezaken tot 25.000 euro (schadevergoeding, smartengeld, etc.)

• Sociale zaken (WW, ZW, AOW, WIA, WAJONG, bijstandsuitkering, etc.)

• Schuldsaneringszaken (minnelijk traject, WSNP, etc.)

• Bestuurszaken (vergunning, bestemmingsplan, studiefinanciering, etc.)

• Ambtenarenzaken (aanstelling, pensioen, verlof, bezoldiging, etc.)

• Fiscale zaken (aanslagen, toeslagen, ontheffingen, etc.)

• Strafzaken (overtreding, misdrijf, economisch delict, etc.)

• Vreemdelingenzaken (verblijfsvergunning, MVV, naturalisatie, etc.)